Applied aspects of m-sequences generated by irreducible polynomials

Volivach, O. ; Beletsky, A.

In this paper proposed new one-way matrix function and a new algorithm for the transfer the private key encryption to open communication channels based on the generalized PP, Galois and Fibonacci matrices is discussed. The purpose of this article is to describe the features, principles of a generalized primitive polynomial that extends the classic term primitive polynomial.

Tłumaczenie polskie:

W niniejszej pracy zaproponowana nowa funkcja jednokierunkowa matrycy i nowy algorytm transferu prywatny klucz szyfrujący do otwarcia kanałów komunikacyjnych opartych na uogólnionym PP, Galois i macierze Fibonacciego jest omawiany.Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwości, zasad uogólnionego wielomianu prymitywnej, która rozciąga się klasyczny termin pierwotny wielomian.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *