Array calibration technique for a coherent MIMO radar

Belfiori, F.; van Rossum, W. ; Hoogeboom, P.

In this paper we present a technique to estimate the calibration coefficients of a coherent Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) array radar built on a printed circuit board (PCB). Due to the integrated structure and the MIMO nature of the system, a direct measurement of each antenna element behavior cannot be performed. The proposed method is based on the evaluation of the calibration parameters from the signal reflected by dominant targets, located at different range bins, and it does not require the a priori knowledge of their angular positions. Experimental validation of the presented technique has been done and the related results are illustrated.

Tłumaczenie polskie:

W niniejszym artykule przedstawiamy technikę szacowania współczynników kalibracyjnych spójnej radaru Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) tablicy zbudowany na płytce drukowanej (PCB). Ze względu na zintegrowanej struktury i charakteru MIMO systemu, bezpośredni pomiar zachowań każdego elementu anteny nie może być wykonana.Proponowany sposób jest na podstawie oceny parametrów kalibracyjnych z sygnału odbitego dominujących celów, znajdujących się w różnych pojemnikach zasięgu, i nie wymaga wiedzę a priori ich położeniach kątowych. Weryfikacja doświadczalna prezentowanej techniki zostało zrobione i powiązane wyniki są zilustrowane.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *