Binary codes for multi-range resolution radars

Shinriki, M. ; Takase, H.

Binary codes for a multi-range-resolution radar are proposed. Inverse filters can be then used for a multi-range resolution radar and compress the proposed codes to different pulse widths. These binary codes are compressed to several sub-pulses, only if a matched filter is applied. We describe that the compressed pulses have very small pulse compression losses and side-lobe amplitudes, even though the binary codes are compressed to the pulse width smaller than the reciprocal of the bandwidth of the codes. This fact is confirmed by computer calculations.

Tłumaczenie polskie:

Kody binarne dla multi-zakres rozdzielczości radaru są proponowane. Odwrotne filtry mogą być następnie wykorzystane do wielu zasięgu radaru rozdzielczości i kompresji proponowanych kodów do różnych szerokości impulsów. Kody te binarne sprasowano kilka mniejszych impulsy, tylko wtedy, gdy stosuje się filtr dopasowany. Opisano, że impulsy sprężonego bardzo małe straty kompresji impulsów i bocznego amplitud, chociaż kody binarne kompresja mniejszej niż szerokości impulsu odwrotność pasma kodów. Fakt ten potwierdza obliczeń komputerowych.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *