Chirp Nonlinearity Compensation for Cost Effective Optical FMCW radar

Gade, S. ; Gupta, A. ; Schaffer, C.G.

Cheap laser sources should be used to generate the input chirped signal for cost efficient monitoring of optical access networks by using optical FMCW radar systems. These laser sources usually do not provide highly linear chirps hence resulting in low range accuracy and decreased spatial resolution. A possible solution of this problem is to use linearization circuits or precompensation methods which are costly and inefficient. A post processing method which uses a target of opportunity is presented to fully compensate chirp nonlinearities. Unlike precompensation the proposed method does not need any adaptive channel estimation hence making it fast and computationally efficient. The proposed approach increases the range accuracy significantly hence reducing the cost of maintenance in a long range optical access network considerably.

Tłumaczenie polskie:

Tanie laserowe źródła powinny być wykorzystywane do generowania sygnału ćwierkały sygnał dla oszczędnych monitorowania optycznych sieci dostępowych przy użyciu optycznych systemów radarowych FMCW. Te laserowe źródła często nie oferują bardzo liniowe ćwierkania stąd wynikające w niskim zakresie dokładności i zmniejszył rozdzielczość przestrzenną.Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie układów linearyzacji lub metod precompensation które są kosztowne i nieefektywne.Metoda przetwarzania post, który wykorzystuje cel okazji przedstawiono w pełni zrekompensować Chirp nieliniowości. W przeciwieństwie precompensation Proponowana metoda nie wymaga adaptacyjnej estymacji kanału czyniąc to szybko i obliczeniowo wydajny.Proponowane podejście zwiększa dokładność zakresu znacznie zmniejszając tym samym koszty utrzymania w długim zasięgu sieci optycznej dostępu znacznie.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *