Compressed Sensing experiments in a noise SAR

Misiurewicz, J. ; Maslikowski, L.

The paper presents a practical application of Compressed Sensing paradigm to a noise synthetic aperture radar. Nonuniform sampling in spatial dimension followed by Compressed Sensing reconstruction of SAR image allows to lower the number of spatial (along-track) domain samples taken in a SAR radar. When the spatial sampling frequency is limited by external constraints, the image taken with classical approach would suffer from spatial aliasing. For sparse targets, Compressed Sensing approach leads to correct image reconstruction. The described technique is applied to the data from an experimental ground-based noise SAR built in Warsaw University of Technology.

Tłumaczenie polskie:

Przedstawiono praktyczne zastosowanie sprężonego Sensing paradygmatu do hałasu Synthetic Aperture Radar. Próbkowanie nierównomierne w wymiarze przestrzennym następnie Compressed Sensing rekonstrukcji obrazu SAR pozwala obniżyć liczbę przestrzennych (wzdłuż-track) próbki domen podejmowane w SAR radaru. Kiedy przestrzenna częstotliwość próbkowania jest ograniczona przez zewnętrznych ograniczeń, zdjęcie wykonane z klasycznego podejścia odczuwał przestrzennego aliasingu. Dla nielicznych celów, Compressed Sensing podejście prowadzi do skorygowania rekonstrukcji obrazu. Opisana technika jest stosowana do danych z eksperymentu naziemnego hałasu SAR zbudowany w Politechnice Warszawskiej.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *