Continuous wave MIMO radar based on time division multiplexing

Zwanetski, A.; Rohling, H.

A radar system with multiple transmit and receive antennas (MIMO) is considered in this paper. A specific linear frequency modulated continuous wave (FMCW) signal is applied in this case, which allows a simultaneous and unambiguous measurement of target range and radial velocity even in multiple target situations. This frequency modulated signal is transmitted alternately by each transmit antenna. This means that each transmit antenna has exclusive access to the radio channel inside a very small time slot while all other transmit antennas are switched off. Each transmit antenna uses the same waveform however in an intertwined way. In this case all transmit signals are mutually orthogonal and no interferences will occur. The radar echo signal is processed in each receive antenna simultaneously. Due to the orthogonality of all transmit signals each receive antenna can separate perfectly all signals transmitted by different antennas. This transmit signal structure and the time division multiplexing (TDM) procedure is the basis for a MIMO radar system design described in this paper. The radar system will have a high azimuth angle resolution and a large artificial receive antenna aperture.

Tłumaczenie polskie:

System radarowy z wieloma przesyłania i odbierania anten (MIMO) uważa się w tym dokumencie.Specyficzny liniowa częstotliwość modulowana fala ciągła (FMCW) sygnał jest zastosowany w tym przypadku, co pozwala na jednoczesne i jednoznaczny pomiar zakresu docelowego oraz prędkości radialnej, nawet w wielu sytuacjach docelowych. Częstotliwość ta jest przekazywana modulowany przemian każdej anteny nadawczej. Oznacza to, że każda antena nadawcza wyłącznej dostęp do kanału radiowego wewnątrz niewielkiej szczelinie czasowej, podczas gdy wszystkie pozostałe anteny nadawcze są wyłączone. Każda antena nadawcza wykorzystuje ten sam przebieg w splecione Jednak sposób. W tym przypadku wszystkie przesyłania sygnałów są wzajemnie prostopadłe i nie wystąpią zakłócenia.Sygnał echo radar są przetwarzane w każdym otrzymywać anteny jednocześnie. Ze względu na ortogonalności wszystkich transmisji sygnałów każda antena odbiorcza może oddzielić doskonale wszystkie sygnały nadawane przez różne anteny. Ta struktura sygnał nadawania i multipleksowanie z podziałem czasu (TDM) procedura jest podstawą projektowania systemu radaru MIMO opisanego w tym artykule.System radarowy będzie mieć wysoką rozdzielczość azymutu i duży sztuczny otrzymywać przysłonę anteny.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *