Design and characterization of the CoReH2O Ku-band multi-feed antenna

Fugen, T.; Grafmuller, B. ; Adamiuk, G. ; Viberg, M. ; Riegger, S. ; Heliere, F. ; van’t Klooster, K.

In 2009, Astrium GmbH, RuagSpaceAB and ComDev Europe have been charged by ESA for a Ku-band antenna feed bread-board (B/B) activity. The scope of the activity is to establish sufficient technology readiness for the Ku-band part of the dual-band (X- and Ku-band) and dual-polarized CoReH2O (COld REgions Hydrology High-resolution Observatory) ScanSAR instrument. The low-cost feed system is proposed in this paper based on the multi-feed antenna (MFA) concept. The design, the simulated and measured performance are presented. The measurements of the prototype show very good matching with the simulations, which confirm high performance of the device and its ability of fast beam scan in elevation.

Tłumaczenie polskie:

W 2009 Astrium GmbH, RuagSpaceAB i ComDev Europa zostały naliczone przez ESA na paśmie Ku paszy anteny chleb pokładowy (B / B) z działalności.Zakres działalności jest ustalenie wystarczającego gotowość technologiczną na paśmie Ku części dual-band (X i Ku-band) i dual-spolaryzowanego CoReH2O (zimnych regionach Hydrologia wysokiej rozdzielczości Observatory) instrumentu ScanSAR.Tani system zasilania proponuje się w niniejszym artykule w oparciu o wielo-paszowego anteny (MFA) koncepcji.Projektowania, symulacji i zmierzona wydajność są prezentowane. Pomiary prototypu wykazują bardzo dobre dopasowanie z symulacji, które potwierdzają wysoką wydajność urządzenia, a jego zdolność szybkiego skanowania wiązki w elewacji.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *