Determine position of SIF/IFF transponders by a one-positional non-directional receiver

Kaczur, M.
Vesely, J.

This article focuses on using signals from SIF/IFF interrogators (frequency of 1030MHz) to determine the position of transponders (frequency of 1090MHz) with a reduced number of receivers. The main computational algorithms were designed in MATLAB software on a PC which is the main computing centre of the receiver.

Tłumaczenie polskie:

Ten artykuł skupia się na wykorzystaniu sygnałów od SIF / IFF przesłuchujących (częstotliwość 1030MHz), aby ustalić pozycję transponderów (częstotliwość 1090MHz) z ograniczonej liczby odbiorców. Podstawowe algorytmy obliczeniowe zostały zaprojektowane w oprogramowania MATLAB na komputerze, który jest głównym ośrodkiem computing odbiornika.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *