Development of a MIMO Radar System demonstrator – Calibration and demonstration of first results

Rommel, T.; Patyuchenko, A. ; Laskowski, P. ; Younis, M. ; Krieger, G.

Multi-Modal Radar Systems (MMRS) using Digital Beam-Forming (DBF) concept offer higher operational flexibility and improved performance compared to the conventional radar systems using analog beam steering. In particular, Synthetic Aperture Radar (SAR) based on DBF concept overcomes the fundamental limitation of classical SAR systems delivering high resolution and simultaneously wide swath images. This paper presents a laboratory prototype of the next generation MMRS system – a reconfigurable Multiple Input Multiple Output (MIMO) radar demonstrator based on the DBF architecture. The hardware configuration of the demonstrator is described in detail, and the system calibration and signal processing procedures are considered. The first measurement results confirming its functional capabilities are presented and discussed.

Tłumaczenie polskie:

Multimodalne systemy radarowe (MMRS) przy użyciu cyfrowego Beam-Forming (DBF), Pojęcie zapewnić wyższą elastyczność operacyjną i większą wydajność w porównaniu do konwencjonalnych systemów radiolokacyjnych analogowe sterowanie wiązki. W szczególności, Synthetic Aperture Radar (SAR) na podstawie koncepcji DBF przezwycięża fundamentalne ograniczenia klasycznych systemów SAR dostarczającym wysokiej rozdzielczości i jednocześnie szerokie obrazy pokosu. Przedstawiono prototypu laboratoryjnego kolejnego systemu MMRS generacji – w rekonfigurowalnych Multiple Input Multiple Output (MIMO) demonstrator radarowego opartego na architekturze DBF.Konfiguracja sprzętowa demonstratora jest szczegółowo opisany, a system kalibracji i procedury przetwarzania sygnałów są uznawane. Pierwsze wyniki pomiarów potwierdzające jego możliwości funkcjonalne są prezentowane i omawiane.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *