Estimation of phase errors in SAR data by Local-Quadratic map-drift autofocus

Bezvesilniy, O.O. ; Gorovyi, I.M. ; Vavriv, D.M.

Uncompensated phase errors lead to quality degradation of SAR images what is especially critical for high-resolution systems. In the paper, a novel approach to the stripmap autofocus is proposed. The idea of the method is to estimate the local quadratic phase errors by processing small data blocks. The conventional map-drift autofocus (MDA) algorithm is used for such estimation. Then, by a double integration of the estimated quadratic errors, an arbitrary residual phase error for large data blocks is evaluated. The performance of the proposed method is demonstrated with data obtained with an X-band airborne SAR system.

Tłumaczenie polskie:

Niewyrównane błędy fazowe prowadzić do degradacji jakości obrazów SAR, co jest szczególnie ważne dla systemów o wysokiej rozdzielczości. W pracy, nowatorskie podejście do stripmap autofokusa jest proponowane.Ideą metody jest oszacowanie lokalnych kwadratowe błędów fazowych poprzez realizację małych bloków danych.Konwencjonalnych map-drift autofocus (MDA) algorytm jest używany do takiej oceny. Następnie, przez podwójną integracji szacowanych błędów kwadratowych, arbitralne pozostały błąd fazy dla dużych bloków danych jest uwzględniany.Realizacja proponowanej metody wykazano z danymi uzyskanymi z systemu X-band SAR powietrzu.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *