Forward scatter radar detection and estimation of marine targets

Kabakchiev, C. Garvanov, I. ; Behar, V. ; Kabakchiev, A. ; Kabakcueva, D.

In this paper we research original structure of the Bistatic Forward Scatter Radar detector and signal parameter estimator of the marine targets at the background of a sea clutter. The time duration, power, energy and the maximum of the Doppler frequency for MISL and other boat are estimate for many trails. These results will make possible to be used for the data mining classification with the WEKA software. We propose and original structure of the FSR Rough Target Classifier, of the marine targets at the background of a sea clutter. Using the CFAR processor approach for Target detection and parameter estimation of the first minimum and maximum frequency from Power Spectrum Density, we receive the signal parameters in the FSR in the real time. On base this signal parameters, we calculate target parameters velocity and length from two equations, for velocity of targets in bistatic systems and for length of FSR target propose by Cherniakov. These parameters, length and velocity, we may to use for rough targets classification, because they consists all information about the boat. The research algorithm is investigated on the base of real data records that have been obtained by the team from Birmingham University and Sofia University using Forward Scattering Radar.

Tłumaczenie polskie:

W niniejszej pracy badania oryginalna struktura Bistatic detektora Forward radarze rozproszony i estymatora parametrów sygnału morskich celów na tle bałaganu morze.Czas trwania, siła, energia i maksimum częstotliwości Dopplera do łodzi MISL inne są szacunek dla wielu szlaków. Wyniki te można będzie stosować do klasyfikacji wyszukiwanie danych z oprogramowania WEKA. Proponujemy i oryginalna struktura FSR klasyfikatora Surowca Target morskiego celów na tle bałaganu morze. Korzystanie CFAR podejście do wykrywania procesora docelowego i parametr estymacji pierwszego minimum i częstotliwość maksymalna od gęstości widma mocy, otrzymujemy parametry sygnałowe w FSR w czasie rzeczywistym. Na podstawie tych parametrów sygnału, możemy obliczyć parametry docelowe prędkości i długości od dwóch równań, dla prędkości docelowych w bistatic systemów i długości docelowej FSR zaproponowania przez Cherniakov. Te parametry, długość i prędkość, możemy użyć do zgrubnej klasyfikacji celów, ponieważ składa się wszystkie informacje o łodzi. Algorytm badania badane na podstawie rzeczywistych danych rekordów, które zostały uzyskane przez zespół z Birmingham University i Uniwersytetu w Sofii użyciu Forward rozpraszania Radar.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *