Front-side-looking SAR imaging

Semenova, K.I.
Shelevytsky, I.V. ; Yanovsky, F.J.

In this paper, the application of spline -models for some imaging tasks is proposed. Using traditional methods in the case of front-side-looking radar can be very complicated. To calculate surface image antenna pattern and some sounding scheme features should be known. This task is incorrectly formulated inverse problem. The problem is solved in the class of two-dimensional spline-function for regularization. In the paper the problem is modeled for certain conditions, such as antenna angle 45 degrees. For the given conditions, different received and reconstructed signals are modeled.

Tłumaczenie polskie:

W niniejszym artykule, zastosowanie splajnu modeli do niektórych zadań obrazowania jest proponowane. Przy użyciu tradycyjnych metod w przypadku radaru FSB wyglądające może być bardzo skomplikowane. Aby obliczyć obrazu wzór powierzchni anteny i niektóre brzmiące funkcje systemu, powinien być znany. To zadanie jest źle sformułowane odwrotny problem.Problem został rozwiązany w klasie dwuwymiarowej splajnu funkcją regularyzacji. W artykule jest problem wzorowała pewnych warunkach, takich jak 45 ° kątowych antenowych. Dla danych warunków, różne otrzymane i zrekonstruowane sygnały są modelowane.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *