Integration of passive coherent radar system into the passive TDOA system

Antonyuk, V. Dept. of Radioelectron. Devices & Syst., Lviv Polytech. Nat. Univ., Lviv, Ukraine Prudyus, I. ; Nichoga, V. ; Kawalec, A.

One of the ways of passive coherent radar system integration into the passive TDOA system is considered. Generalized algorithm of the objects location estimation on their radiation of the onboard radio technical systems and in the field of highlighting by the different purposes ground based transmitters with a priory known and unknown coordinates is shown.

Tłumaczenie polskie:

Jednym ze sposobów biernego spójnej integracji systemu radarowego do pasywnego systemu TDOA jest uważany. Uogólniony algorytm estymacji położenia obiektów na ich promieniowanie radiowe pokładowych systemów technicznych oraz w zakresie zwrócenia przez różnych celów naziemnych nadajników na podstawie współrzędnych z priory znanych i nieznanych jest pokazany.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *