Multiband passive bistatic DVB-T radar range resolution improvements and implications.

The bistatic radar has been revitalized over the last few years through the rapid development of the passive bistatic radar technology. Passive bistatic radar systems have unique properties, especially is time on target high compared to traditional radar systems, as well as the freedom in choosing from the available transmitters of opportunity. This paper will focus on how to take advantage of the latter of these special properties in order to achieve better range resolution while maintaining the high coherent processing interval. Results from a real life target of opportunity will be presented.

Olsen, K.E.
Norwegian Defence Res. Establ., Kjeller, Norway
Woodbridge, K.

Tłumaczenie polskie:
Bistatic radar została ożywiona w ciągu ostatnich kilku lat, poprzez szybki rozwój technologii pasywnej bistatic radaru. Pasywnej systemy radarowe mają unikatowe właściwości, w szczególności czas na wysokościach docelowej w porównaniu do tradycyjnych systemów radarowych, a także swobodę w wyborze spośród dostępnych nadajników szans. Ten artykuł będzie koncentrować się na tym, jak wykorzystać tego ostatniego z tych specjalnych właściwościach w celu uzyskania lepszej rozdzielczości zakresu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego spójny przedział przetwarzania. Wynika z prawdziwego celu życia szans zostaną przedstawione.

 

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *