Ocean surface current measurements by HF radar under external radio frequency interference

Dzvonkovskaya, A. Inst. of Telecommun., Hamburg Univ. of Technol. (TUHH), Hamburg, Germany

High-frequency (HF) radar systems located at the coast are well-known as a measurement tool for synoptic on-line mapping of ocean surface current fields. Nevertheless, HF radar performance suffers from external radio frequency interference signals generated by other HF-band users. This paper describes a modified signal processing technique in order to reduce the interference impact on radar power spectra. It allows obtaining the Bragg resonant frequencies masked by interference signals and thus to measure the ocean surface current velocities. The measured HF radar data are used to demonstrate the performance of the developed signal processing technique for different operating radar frequencies.

Tłumaczenie polskie:

Wysokiej częstotliwości (HF) systemy radarowe położone na wybrzeżu są znane jako narzędzia pomiaru dla synoptycznych map on-line z powierzchni oceanu pól bieżących. Niemniej jednak wydajność radar HF cierpi z zewnętrznych sygnałów zakłóceń częstotliwości radiowych generowanych przez innych użytkowników pasma HF. Opisano zmodyfikowaną technikę przetwarzania sygnału w celu zmniejszenia wpływu zakłóceń w widmie mocy radaru. Umożliwia on uzyskanie Bragg częstotliwości rezonansowych zamaskowanych przez sygnałów zakłócających, a tym samym do pomiaru powierzchni oceanu aktualne prędkości. Zmierzone dane HF radarowe służą do zademonstrowania działania opracowanej techniki przetwarzania sygnału w różnych częstotliwościach radarowych operacyjnych.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *