Passive SAR imaging using a satellite pulsed radar as an illuminator of opportunity

Samczynski, P.; Kulpa, K.

This paper presents the analysis and simulation results of a ground stationary passive synthetic aperture radar (SAR) receiver using a spaceborne SAR as an illuminator. In the paper, the bistatic geometry of passive SAR is presented and the expected resolutions are discussed and compared to the monostatic case. Finally, the results of the signal processing for both active and passive SAR imaging are presented. The main goal of the analysis performed was to develop and test new passive SAR algorithms dedicated for the passive SAR receiver developed at the Warsaw University of Technology. The results obtained verify the feasibility of the proposed passive SAR imaging algorithm.

Tłumaczenie polskie:

Przedstawiono analizy i symulacji wyniki gruntu stacjonarnego biernego Synthetic Aperture Radar (SAR) odbiornika używając kosmicznych SAR jako wspomaganie. W artykule bistatic geometria biernego SAR jest zaprezentowana i oczekiwane uchwał zostały omówione i porównane z monostatic przypadku. Wreszcie, wyniki przetwarzania sygnałów zarówno aktywnego i pasywnego obrazowania SAR są prezentowane.Głównym celem analizy wykonywane było opracowanie i przetestowanie nowych pasywnych algorytmów SAR dedykowane dla pasywnego odbiornika SAR opracowanym na Politechnice Warszawskiej. Uzyskane wyniki sprawdzenia wykonalności proponowanego algorytmu pasywnego SAR obrazowania.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *