Performance evaluation of multisensor track formation algorithms in urban environment

Lukwinski, D. Dorau, T. ; Rutkowski, T. ; Kwiatkowski, M. ; Buda, W. ; Sankowski, M.

Urban areas constitute complex environments for radars. This paper deals with the problem of radar track formation for flying targets in low-level airspace over urban environment, particularly for artillery rockets and mortars. The presented experiments address the problem of sensitivity of two track formation algorithms, based on multisensor versions of the multiple hypothesis tracking approach (MHT) and the Hough transform, to radar performance degradation caused by urban environment. Simulation result show superiority of the MHT track initiator for virtually all performed tests. Moreover, multisensor detection can significantly reduce number of false alarms at the expense of only slight delay of track detection.

Tłumaczenie polskie:

Obszary miejskie stanowią złożone środowiska dla radarów. Niniejszy artykuł zajmuje się problemem radaru formacji toru dla celów latających w przestrzeni powietrznej na niskim poziomie przez środowiska miejskiego, zwłaszcza rakiet artyleryjskich i moździerzy. Prezentowane eksperymenty rozwiązania problemu wrażliwości dwóch formacji algorytmów toru, na podstawie wieloczujnikowe wersji wielostronnego podejścia śledzenia hipoteza (MHT) i Hough Transform, do degradacji wydajności radaru spowodowane środowisku miejskim. Wyniki symulacji pokazują wyższość z MHT inicjatora toru dla praktycznie wszystkich przeprowadzonych badań. Ponadto multisensor wykrywania może znacznie zmniejszyć liczbę fałszywych alarmów na koszt tylko niewielkim opóźnieniem wykrycia toru.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *