Plug flow measurements with nanoscale impulse radar

Wenger, F.
Qamcom Res. & Technol. AB, Göteborg, Sweden
Gustafsson, T. ; Sjostrand, M. ; Sivencrona, H. ; Bohlin, P.

This paper demonstrates the use of nanoscale impulse radar technology for measuring plug flow velocities with spot measurements. With near-field probes located laterally to the flow direction it is possible to detect inhomogeneous plug flow such as gas bubbles in a liquid and determine their velocity from dynamic clutter removal of the time-resolved radar signature.

Tłumaczenie polskie:

Niniejsza praca przedstawia zastosowanie technologii nanoskali radaru impulsowego do pomiaru prędkości przepływu wtyczka z pomiarów punktowych. Z niemal sond usytuowanych poprzecznie do kierunku przepływu, że możliwe jest wykrycie niejednorodny przepływ tłokowy, takie jak pęcherzyków gazu w cieczy, z określenia ich prędkość usuwania dynamicznego bałaganu czasu rozwiązany podpisu radarowego.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *