Real-time sound source localization Real-time sound source localization

Mandlik, M. ; Nemec, Z. ; Dolecek, R.

This paper deals speaker localization using received acoustic signals on microphone array. The real time localization system is based on method for a speaker speech processing and extraction of sibilant sequence. It is shown, that this method leads to good position estimation accuracy in indoor systems.

Tłumaczenie polskie:

Ten artykuł Linki lokalizację głośnika używając otrzymane sygnały akustyczne na tablicy mikrofonu.Prawdziwy system lokalizacji w czasie oparty jest na metody dla przetwarzania mowy głośnika i wydobycia sibilant sekwencji. Jest widoczne, że ten sposób prowadzi do dobrej dokładności oszacowania położenia w zamkniętych systemach.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *