Robust frequency estimation

Prokopenko, I.G. ; Omelchuk, I.P. ; Chyrka, Y.D.

The procedure of censored harmonic signal frequency estimates based on a posteriori SNR, is proposed and investigated. The criterion of effectiveness takes into account the probability and cost parameters of the events of uncontrolled failure and controlled loss of frequency estimates is suggested.

Tłumaczenie polskie:

Procedura ocenzurowanym harmonicznej częstotliwości sygnału szacuje na podstawie posteriori SNR, proponuje i zbadać.Kryterium efektywności uwzględnia prawdopodobieństwo i koszty parametry wydarzeń niekontrolowanego awarii i kontrolowanej utraty szacunków częstotliwości sugeruje.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *