SAR maneuvering target imaging based on compressive time-frequency distribution

Jiang Qian Sch. of EEE, Technol. Univ., Singapore, Singapore Guoan Bi ; Xiaolei Lv

Based on compressive sensing theory, a new method for high resolution inverse aperture radar (ISAR) imaging of maneuvering target is proposed. In this method, only a few measurements in ambiguity function plane are sampled to reconstruct the time-frequency distribution by solving the inverse problem using basis pursuit method. With a Gaussian window as a sampling function, the trade-off between the cross-term suppression and resolution is properly dealt with, and the proposed method obtains clear ISAR image of maneuvering target with a high resolution. The effectiveness of the proposed method is studied with testing data.

Tłumaczenia polskie:

Na podstawie teorii ściskanie czujnikach, nowa metoda wysokiej rozdzielczości radar odwrotnym apertury (ISAR) obrazowanie tarczy manewrowej jest proponowane. W metodzie tej, zaledwie kilka pomiarów w płaszczyźnie funkcji niejednoznaczności są próbą rekonstrukcji czas częstotliwości podziału przez rozwiązywanie problemu przy użyciu odwrotną metodę Pursuit podstawie. Z okna Gaussa jako funkcji próbkowania, kompromis pomiędzy cross-termin likwidacji i rozdzielczość jest właściwie traktowane i proponowaną metodą uzyskuje wyraźny obraz Isar manewrowania cel o wysokiej rozdzielczości. Skuteczność badanych proponowanej metody testowania z danymi.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *