SAR/InSAR Raw Data Simulator using DTM scene definitions

Gromek, D. ; Gromek, A. ; Kulpa, K. ; Malanowski, M. ; Samczynski, P. ; Tanski, G.

This paper presents simulation results obtained using new features of an extended version of the SAR/InSAR Raw Data Simulator developed by the Warsaw University of Technology, Poland. The new version of the SAR/InSAR Raw Data Simulator allows for the complex and realistic simulation of any scene under radar observation. The scene can be defined using any CAD software to create a model of the Digital Terrain Model (DTM). It also allows the use of real DTM models gathered using systems such as LIDAR. The main goal of developing the extended version of the SAR/InSAR Raw Data Simulator was to make a useful tool for conducting SAR/InSAR algorithms tests, including most of the phenomena accrued during real SAR acquisition (non-ideal radar platform path, shadowing effect, double and multi-bounds effect, etc.).

Tłumaczenie polskie:

W artykule przedstawiono wyniki symulacji uzyskane za pomocą nowych funkcji rozszerzonej wersji SAR / InSAR Simulator surowych danych opracowanych przez Politechnikę Warszawską, Polska.Nowa wersja SAR / InSAR Simulator surowych danych umożliwia złożoną i realistyczną symulację każdej sceny w ramach obserwacji radarowej.Scena może być zdefiniowane przy użyciu dowolnego oprogramowania CAD do tworzenia modelu numerycznego modelu terenu (DTM). Umożliwia również korzystanie z rzeczywistych modeli DTM zebrane za pomocą systemów, takich jak LIDAR.Głównym celem rozwoju w rozszerzonej wersji SAR / InSAR Simulator surowych danych było stworzenie użytecznego narzędzia do prowadzenia SAR / InSAR algorytmów testów, w tym większość zjawisk powstałych podczas nabywaniu SAR (nie idealna ścieżka platforma radar, efekt cienia , dwu-i multi-bounds efekt, itp.).

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *