Short time pulse Bistatic Forward Scattering Inverse Synthetic Aperture Radar imaging

Lazarov, A. Kabakchiev, C. ; Kostadinov, T.

In this work Bistatic Inverse Forward Scattering Inverse Synthetic Aperture Radar (BFISAR) concept is addressed. Geometric description of BFISAR topology with stationary transmitter and receiver, and moving target is given. Kinematic vector equations are derived. BFISAR signal mathematical model with short pulse modulation is described. It is proven that BFISAR signal formation and image reconstruction can be interpreted as direct and inverse projective operation respectively. Through Taylor expansion of the projective operator basic image reconstruction procedures, including phase correction, Fourier transform range compression and Fourier transform azimuth compression are defined. Numerical and natural experiments to verify mathematical models derived are carried out.

Tłumaczenie polskie:

W tej pracy Bistatic Inverse Forward Rozpraszanie Inverse Synthetic Aperture Radar (BFISAR) koncepcja jest skierowana. Geometryczny opis BFISAR topologii ze stacjonarnym nadajnikiem i odbiornikiem, a celem ruchu jest podany. Kinematyczne równania wektorowe są uzyskiwane. BFISAR sygnał model matematyczny z krótkim modulacji impulsów jest opisane. Udowodniono, że formacja sygnał BFISAR i rekonstrukcja obrazu można interpretować jako bezpośrednie i odwrotne projekcyjnej pracy odpowiednio. Dzięki ekspansji Taylor z rzutowych operatora procedur podstawowych rekonstrukcji obrazu, w tym korekcji fazy, Fourier Transform i zakres kompresji transformatą Fouriera kompresji azymutu są zdefiniowane. Numeryczne i fizyczne eksperymenty w celu weryfikacji modeli matematycznych pochodne są przeprowadzane.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *