Sidelobe blanking with correlated generalized Swerling-Chi fluctuation models

Cui, G.; De Maio, A. ; Piezzo, M. ; Carotenuto, V. ; Farina, A.

This paper is focused on the performance analysis of the Sidelobe Blanking (SLB) system with non-coherent integration in the presence of white Gaussian noise and jammer entering through the antenna sidelobes. In the blanking region, closed-form performance probabilities, in terms of the generalized Marcum Q -function, are derived for arbitrary correlated, possibly non-identically distributed fluctuating target and/or jamming returns. Finally, several numerical results are given and the effects of typical SLB parameters are discussed.

Tłumaczenie polskie:

Ten artykuł skupia się na analizie wyników z zaślepiania listków bocznych (SLB) systemu z niespójnego integracji w obecności białego szumu Gaussa i Jammer Wchodząc przez listki boczne anteny. W regionie wygaszania, zamknięta forma prawdopodobieństwa wyników, pod względem Marcum uogólnionego Q-funkcji, są uzyskiwane dla dowolnego skorelowane, ewentualnie nie identycznie rozmieszczone wahania cel i / lub powrót zagłuszania. Wreszcie, wiele podano wyniki liczbowe i skutki typowe parametry SLB omówiono.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *