Sidelobe level reduction for complex radar signals with small base

Luszczyk, M.; Labudzinski, A.

The mostly applicable radar signal is pulse signal with linear frequency modulation (LFM). The main feature such signal is time-bandwidth product (so called base) which is calculated as product of pulse duration and signal bandwidth. Theoretical peak to sidelobe level is achievable with time-bandwidth product value grater than 100. For time-bandwidth product smaller then 100 (i.e. short pulse duration or narrow deviation of FM modulation) peak-to-sidelobe level (PSL) and pulse compression coefficient are significantly reduced. Non-linear frequency modulated (NLFM) radar signal for small time-bandwidth product features better PSL and pulse compression coefficient. The NLFM signal synthesis algorithm and simulation results are presented in the paper. LFM and NLFM signals with small time-bandwidth product are compared and results are discussed in aspect of radar resolution improvement.

Tłumaczenie polskie:

Głównie dotyczy sygnału radaru jest sygnał impulsowy z liniową modulacją częstotliwości (LFM).Główną cechą takiego sygnału czas przepustowości produktu (tzw. zasada), który oblicza się iloczyn czasu trwania impulsu, a szerokość pasma sygnału. Teoretyczna wartość szczytowa do listków bocznych poziomie jest osiągalne z czasem przepustowości tarce wartości produktu niż 100. Na czas przepustowości produktu mniejsza niż 100 (czyli krótki czas trwania impulsu lub wąskie odchylenie modulacja FM), peak-to-poziom listków bocznych (PSL) i współczynnik kompresji impulsów są znacznie ograniczone. Nieliniowa modulacja częstotliwości (NLFM) sygnał radarowy dla małej czas przepustowości produktu oferuje lepsze PSL i współczynnik kompresji impulsu.Sygnał NLFM algorytm syntezy i symulacji wyniki przedstawiono w artykule. LFM i NLFM sygnały o małej czas przepustowości produktu są porównywane, a wyniki zostały omówione w aspekcie poprawy rozdzielczości radaru.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *