Some issues of continuous wave synthetic aperture radar range resolution

Serafin, P. ; Kawalec, A. ; Lesnik, C.

In this paper the issues of frequency modulated continuous wave synthetic aperture radar range resolution are discussed. A method of acquiring the requested range resolution by dividing the sounding signal into several sub-bands with simultaneous or sequential transmission is proposed. Necessary changes to SAR image synthesis algorithm are considered.

Tłumaczenie polskie:

W artykule przedstawiono zagadnienia częstotliwości modulowanej fali ciągłej Synthetic Aperture Radar rozdzielczością odległości są omawiane.Metoda pozyskiwania żądanych Zakres Rozdzielczość dzieląc brzmiący sygnał na kilka pod-zespoły z transmisją jednoczesnego lub kolejnego proponuje. Konieczne zmiany w algorytmie syntezy obrazu SAR są uznawane.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *