Speed-up the computing of bistatic cross-ambiguity function

Pidanic, J. ; Nemec, Z.

Cross ambiguity function (CAF) is the key function for successful location tracking for passive radar systems. This paper describes several brute-force methods of CAF. The computation time of CAF is a challenging problem for parallel programming techniques. In this paper the CAF is computed with multi-core and cluster approach.

Tłumaczenie polskie:

Krzyż funkcja dwuznaczność (CAF) jest kluczem do pomyślnego funkcja śledzenia lokalizacji na radary pasywne. Opisano kilka brute-force metody CAF.Czas obliczeń CAF jest wyzwaniem problem równoległych technik programowania. W niniejszej pracy CAF jest obliczany z multi-core i klastrów.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *