Synthetic aperture radar and search and rescue: Studies in the Canadian North

Lukowski, T.I. ; Secker, J. ; Ghazel, M.

The detectability of crashed aircraft in RADARSAT-2 Ultra-Fine mode imagery of the Canadian North using automatic target detection algorithms has been examined. Optimization of algorithm parameters has been shown to decrease the number of false targets (those not of interest) which are detected. The use of multiple images can provide refinement in determination of potential target locations to Search and Rescue personnel.

Tłumaczenie polskie:

Wykrywalność rozbitego samolotu RADARSAT-2 Ultra-Fine obrazowania trybu kanadyjskiej Północy pomocą automatycznych algorytmów wykrywania cel został zbadany. Optymalizacja parametrów algorytm na zmniejszenie liczby fałszywych celów (te, które nie interesujące), które są wykrywane.Korzystanie z wielu zdjęć może zapewnić dopracowanie w określaniu potencjalnych miejsc docelowych, poszukiwania i ratownictwa personelu.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *