The combining methodology of partial channels’ information and operational advantages in various electromagnetic spectrum bands within one integrated monitoring system

Prudyus, I. Zubkov, A. ; Antonyuk, V. ; Lazko, L. ; Mymrikov, D.

Expanding and improving the parameters of modern radio systems by complexing the information from sensors of various bands of the spectrum of electromagnetic waves is presented in the paper.

Tłumaczenie polskie:

Rozszerzenie i udoskonalenie parametrów nowoczesnych systemów radiowych przez kompleksowania informacje z czujników o różnych pasmach widma fal elektromagnetycznych przedstawiono w artykule.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *