The error estimation and ambiguity of solution of 2-D time difference of arrival localization method

Hubacek, P. Radar Dept., Univ. of Defence, Brno, Czech Republic

This article is focused on the analysis of the error estimation and the ambiguity of solution of the TDOA (Time Difference of Arrival) localization method in the 2-D space. First, the algorithm of hyperbolic equations solution is presented as a background for a derivation of a covariance matrix. Next, the covariance matrix is derived in analytical form. Finally, the conditions of the covariance matrix solvability are shown including influence of target height. The analytical solution of the covariance matrix is the main contribution of this article.

Tłumaczenie polskie:

Ten artykuł skupia się na analizie szacowania błędów i niejednoznaczności rozwiązania TDOA (Time Difference of Arrival) Sposób umiejscowienia w przestrzeni 2-D. Najpierw algorytm rozwiązania równania hiperboliczny jest prezentowany jako tło dla pochodna macierzy kowariancji. Następnie kowariancji pochodzi w postaci analitycznej. Wreszcie, warunki wypłacalności zgodnie kowariancji tym przedstawiono wpływ wysokości docelowej.Analityczna roztwór macierzy kowariancji jest główny wkład tego artykułu.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *