Through-wall UWB radar network for moving target tracking

Rovnakova, J. ; Kocur, D.

In this paper, we deal with the problem of through-wall tracking of moving persons by the ultra-wideband (UWB) radar network. The core of this problem consists in the wall parameter estimation and their application for wall effect compensation. We outline practicable, low-complex and effective methods for that purpose. Their performance is illustrated by the signal processing results obtained for the experimental scenario where a person is tracked by the two-nodes UWB radar network sensing through the walls with dissimilar parameters. The experimental results demonstrate also improved performance of the described network in comparison with a single radar device.

Tłumaczenie polskie:

W tej pracy, mamy do czynienia z problemem poprzez ścianki śledzenia ruchu osób przez UWB (UWB) sieci radarowej.Rdzeń tego problemu polega na estymacji parametrów ścian i ich zastosowanie do rekompensaty ścianie efekt. Opisujemy wykonalne, nisko-kompleks i skutecznych metod w tym celu. Ich występ jest zilustrowane wynikami przetwarzania sygnałów otrzymanych dla eksperymentalnego scenariusza, w którym dana osoba jest śledzony przez dwóch węzłów sieci radarowej UWB czujnikach przez ściany z odmiennych parametrów. Wyniki eksperymentu wykazują również lepsze wyniki w porównaniu z opisanym w sieci z jednego urządzenia radarowe.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *