Two – dimensional portable short range of L band noise radar demonstrator

Rutkowski, A.K. ; Kawalec, A.

The structure and principle of operation of the portable two – dimensional (2D) short range noise radar demonstrator has been presented in the paper. This demonstrator estimates distance to the target and its azimuth position. These coordinates are evaluated from modulus and argument of a cross correlation function being computed on the basis of reference signal and received echo signal. There were also presented results of observation carried out in real condition in the open air.

Tłumaczenie polskie:

Struktura i zasada działania przenośny dwa – (2D) krótki zasięg hałasu demonstrator radar został przedstawiony w artykule. Ten demonstrator szacuje odległość do celu i jego pozycja azymutu. Współrzędne te są określone na podstawie modułu i argumentów krzyża funkcji korelacji są obliczane na podstawie sygnału odniesienia i sygnału echa otrzymał. Były też prezentowane wyniki obserwacji prowadzonych w rzeczywistym stanie, w plenerze.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *