Verification of marine multiple model neural tracking filter for the needs of shore radar stations

Kazimierski, W. ; Lubczonek, J.

The paper presents the research aiming at verification of multiple model neural filter in shore radar systems. Proposed method is shortly presented, the requirements of IALA for shore VTS radars are showed and the results of numerical experiment are given. According to IALA recommendation the method was tested during simulation with Monte Carlo method. PC simulator of target tracking was used. The results of experiment confirms that multiple model neural filter complies with IALA regulations. At the end future e development of the research was proposed.

Tłumaczenie polskie:

W artykule przedstawiono badania mające na celu weryfikację wielu modeli filtr neuronowych w systemach radarowych wiertniczych. Proponowana metoda jest krótko przedstawiony, wymagania dla radarów VTS IALA brzegu są pokazywane i wyniki numerycznego eksperymentu podano. Zgodnie z zaleceniem IALA metoda została przetestowana podczas symulacji z metody Monte Carlo. Symulator PC śledzenia celu został wykorzystany. Wyniki eksperymentu potwierdzają, że wielokrotne modelu filtr neuronowa spełnia IALA przepisami. Pod koniec przyszłego rozwoju e badań zostało zaproponowane.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *