Verification of multiple model neural tracking filter with ship’s radar

Kazimierski, W. ; Zaniewicz, G. ; Stateczny, A.

The paper presents the research focused on verification of multiple model neural filter in real environment. The filter is a result of the works in the research project and is implemented as a software application. The application is then connected to real radar making the off-line verification possible. The filter was checked against IMO requirements and was compared to other commercially used filters. Estimation errors and delay was the basis for the verification. Achieved results show that proposed solution might be an interesting alternative for numerical filters.

Tłumaczenie polskie:

Przedstawiono badania koncentruje się na weryfikacji wielu modeli filtr neuronowych w rzeczywistym środowisku.Filtr jest wynikiem prac w ramach projektu badawczego i jest realizowany jako aplikacji.Aplikacja jest następnie podłączony do prawdziwego radaru podejmowania off-line weryfikacji możliwe.Filtr porównywane wymagania IMO i porównywano do innych stosowanych w handlu filtry. Błędy estymacji i opóźnienie było podstawą do weryfikacji. Uzyskane wyniki wskazują, że proponowane rozwiązanie może być ciekawą alternatywą dla numerycznych filtrów.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *