Weighting network influence on the geometric term correction in MARSIS data inversion

Restano, M. ; Masdea, A. ; Picardi, G. ; Seu, R.

Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding (MARSIS) is a low frequency, pulse-limited radar sounder and altimeter selected by ESA as a payload of the Mars Express mission. This work retraces the processing that leads to the extraction of parameters needed to perform the data inversion pointing out an effect caused by the weighting network application in presence of volume scattering that could jeopardize the backscattering-related geometry interpretation on a specific set of data.

Tłumaczenie polskie:

Mars Zaawansowane Radar dla podpowierzchniowych i Jonosfera brzmiący (MARSIS) jest niska częstotliwość, impuls ograniczone echosonda radaru i wysokościomierza wybrana przez ESA jako ładunku misji Mars Express. Ta praca retraces przetwarzania, która prowadzi do ekstrakcji parametrów niezbędnych do wykonania inwersji danych wskazując efekt powodowany przez aplikację sieci korekcyjnego w obecności rozpraszania objętościowego, które mogłyby zagrozić rozpraszania związane interpretacji geometrii na określonym zestawie danych.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *