Application of LSS-decomposition in weather radar signal processing

Semenova, O.S. ; Yanovsky, F.J. ; Shelevytsky, I.V.

In this paper new approach for weather radar signal analysis and dangerous meteorological zones detection is discussed. It is based on time-frequency LSS decomposition. In order to provide reliable information about the object location and its intensity, the confidence intervals calculation is fulfilled.

Tłumaczenie polskie:

W niniejszym opracowaniu nowego podejścia do analizy pogody sygnału radarowego i niebezpiecznej meteorologicznej strefach wykrywania jest omawiany. Opiera się ona na czas częstotliwości rozkładu LSS. W celu zapewnienia wiarygodnych informacji o lokalizacji obiektu i jego intensywność, obliczanie przedziałów ufności jest spełniony.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *