Suppression of GPR range sidelobes based on NLFM signal

Zych, M. Radar Signal Process. Dept., Telecommun. Res. Inst., Warsaw, Poland

This document presents simulation results of ground penetrating radar. The GPR transmits non-linear frequency modulated pulses. NLFM signal applied to GPR enables to achieve better range resolution then traditional LFM pulse radar. In order to generate non-linear modulating function, Parseval’s relation has been used. The aim of the experiment is to test ability of the SAR system with NLFM pulse signal to obtain fully focused image of underground targets.

Tłumaczenie polskie:

Niniejszy dokument przedstawia wyniki symulacji Georadar.GPR transmituje nieliniowych częstotliwości modulacji impulsów. Sygnał NLFM stosowane do GPR pozwala na osiągnięcie lepszej rozdzielczości zakresu następnie tradycyjny radar impuls LFM. W celu wygenerowania nieliniową funkcję modulowania, związek Parsevala został użyty.Celem eksperymentu jest sprawdzenie zdolności SAR systemu z NLFM sygnał impulsowy w celu uzyskania w pełni ostry obraz podziemnych celów.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *