Maritime surveillance using GSM passive radar.

Zemmari, R.
Daun, M. ; Nickel, U.

The application of GSM based passive radar to maritime surveillance is demonstrated by the results of a campaign, that has been carried out around the Bay of Mecklenburg. Using several dislocated GSM illuminators of opportunity, continuous and stable tracks of vessels could be achieved by fusion of multiple bistatic configurations.

Tłumaczenie polskie:

Aplikacji opartych na GSM radaru pasywnego nadzoru morskiego świadczy wyników kampanii, które zostało przeprowadzone wokół zatoki Meklemburgii. Użycie kilku przemieszczona oświetlaczami GSM okazyjnych, ciągłe i stabilne tory statków można osiągnąć poprzez połączenie wielu bistatic konfiguracjach.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *