Advances in ISAR processing for high resolution cross-range profiling with passive radar

Falcone, P. Colone, F. ; Macera, A. ; Pastina, D. ; Lombardo, P.

This paper presents advanced processing strategies for cross-range profiling of moving targets via ISAR (Inverse Synthetic Aperture Radar) processing in WiFi-based passive radar. In particular, it is firstly shown that the disturbance removal stage of the WiFi-based passive radar processing scheme might have a degrading effect on the quality of the ISAR processing which results in a reduction of the cross-range profiling performance. To cope with this limitation, a new approach is proposed for the cancellation stage which aims at preserving the target Signal to Noise Ratio while still removing the disturbance contribution. This approach is shown to yield better performance with respect to conventional cancellation methods while yielding a remarkable saving in terms of computational load.

Tłumaczenie polskie:

Przedstawiono zaawansowane strategie przetwarzania dla cross-zakres profilowania obiektów ruchomych za pomocą Isar (Inverse Synthetic Aperture Radar) przetwarzanie w WiFi opartej pasywnego radaru. W szczególności, jest to po pierwsze, że etap usuwania zaburzenia WiFi opartej radarowego systemu przetwarzania biernej może mieć wpływ na rozkład w jakości przetwarzania ISAR co powoduje zmniejszenie przekroju poprzecznego profili Zakres wydajności. Aby poradzić sobie z tym ograniczeniem, nowe podejście zaproponowane na etapie odwołania, którego celem jest utrzymanie sygnału docelowego do szumu przy jednoczesnym wyjęciu wkładu zakłóceń. Takie podejście jest przedstawione w celu uzyskania lepszej wydajności w odniesieniu do konwencjonalnych metod anulowania a uzyskując znaczną oszczędność względem obciążenia obliczeniowego.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *