Detection of fast maneuvering air targets using GSM based passive radar.

Krysik, P.
Samczynski, P. ; Malanowski, M. ; Maslikowski, L. ; Kulpa, K.

This paper presents the results of the detection of fast maneuvering air targets (e.g. air fighters) using GSM based passive radar. The results were obtained during the measurement campaign carried out by the Warsaw University of Technology on the Polish coast of the Baltic Sea. The main goal of the trials was to verify the possibility of the utilization of a GSM passive radar as a short range air surveillance radar. The results show a broad range of the GSM-based passive coherent location technology capabilities in that area.

Tłumaczenie polskie:

W artykule przedstawiono wyniki wykrywania szybkich celów powietrznych manewrowania (np. myśliwce powietrza) przy użyciu GSM oparte pasywny radar. Wyniki zostały uzyskane podczas kampanii pomiarowych, przeprowadzonych przez Politechnikę Warszawską na polskim wybrzeżu Morza Bałtyckiego.Głównym celem tych badań było sprawdzenie możliwości wykorzystania radaru pasywnego GSM jako krótki powietrza zasięgu radaru. Wyniki wskazują na szeroki zakres GSM na bazie pasywnych zdolności spójnych technologii lokalizacji w tym rejonie.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *