Experimental results of the PaRaDe passive radar field trials.

Malanowski, M.
Kulpa, K. ; Samczynski, P. ; Misiurewicz, J. ; Kulpa, J. ; Roszkowski, P. ; Dzwonkowski, P. ; Gromek, D. ; Maslikowski, L. ; Misiurewicz, M. ; Podkalicki, L.

In this paper the results obtained during the trials of the PaRaDe (Passive Radar Demonstrator) are presented. The PaRaDe is a passive radar based on FM radio transmitters developed at Warsaw University of Technology. The targets observed during the trials involved highly maneuvering military targets and commercial airliners. The detection results were compared with data acquired with a Mode-S/ADS-B receiver and an active radar.

Tłumaczenie polskie:

W artykule przedstawiono wyniki uzyskane podczas badań parady (Passive Demonstrator Radar) są prezentowane.Parada jest pasywny radar na podstawie nadajników FM radiowych opracowanych na Politechnice Warszawskiej. Cele obserwowane podczas badań zaangażowanych bardzo manewrów wojskowych celów i komercyjnych samolotach pasażerskich. Wyniki wykrywalności w porównaniu z danymi z nabytych Mode-S/ADS-B odbiornika oraz radar aktywnego.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *