Envelope and square-law channels fusion

Cibira, G. ; Inst. of Aurel Stodola, Univ. of Zilina, Liptovsky Mikulas, Slovakia

For pulse Doppler radars, two signal processing ways are typical: a peak power envelope demodulation and a square-law demodulation. Statistical detection processing follows in each of them. It is worth to exploit any available signal characteristic, especially in heavily fluctuated target or environment, or low SNR. The data fusion system may say my piece. This paper focuses to fuzzy signal fusion applied on two-channel demodulation and CFAR detection techniques.

Tłumaczenie polskie:

Dla impulsowych radarów dopplerowskich, dwa sposoby przetwarzania sygnałów są typowe: demodulacja szczytowa moc i koperta kwadratowa demodulacji. Detekcja następuje statystycznej obróbki w każdym z nich. Warto wykorzystać wszelkie dostępne charakterystyczny sygnał, szczególnie w mocno wahał cel lub środowiska, lub niski SNR.System syntezy danych może powiedzieć mój kawałek. Niniejszy artykuł koncentruje się na fuzji rozmytej sygnału nałożonego na dwukanałowym demodulacji i technik CFAR wykrywania.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *