Konferencje 2012

Konferencje organizowane pod patronatem KEiT PAN w 2012 r.
L.p. Nazwa konferencji Termin/Miejsce/Strona internetowa Główny Organizator/Kontakt Współorganizator Sekcja KEiT Cykl Język Przew.
l. uczest.
Zagr.
1 Photonics Applications and Web Engineering, Advanced Photonic and Electronic Systems 26-29/01, Wilga, http://wilga.ise.pw.edu.pl WEiTI PW, ISE PW, R.Romaniuk@ise.pw.edu.pl PKOpto SEP, SPIE,
IEEE PL Sec.,
PSP-PL
Opto co rok EN 80 10
2 6th Integrated Optics – Sensors, Sensing Structures and Methods  IOS 2012 27/02-01/03, Szczyrk,                         http://ios.polsl.pl Kat. Opto., Pol. Śląska    Tadeusz.Pustelny@polsl.pl KEiT PAN,
Pol. Tow. Akust.,
Pol. Stow. Foton.
Opto co rok EN 90 10
3 European Wireless 2012 18-20/04, Poznań,
Politechnika Poznańska
http://www.ew2012.org
Katedra Radiokomunikacji     Politechnika Poznańska, secretariate@ew2012.org PTETiS Oddz. Poznań Telekom co rok EN 200 180
4 European Coordination of Akcelerator Research and Development  EuCARD 23-27/04, Warszawa,
WEiTI PW,
http://cern.ch/eucard
CERN Genewa,WEiTI PW, R.Romaniuk@ise.pw.edu.pl Opto co rok EN 180 150
5 2012 Picture Coding Symposium 7-9/05, Kraków,
www.pcs2012.org
Politechnika Poznańska, Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki, office@pcs2012.org PTETiS Oddział  Poznań SSUiSE co 18 mies. EN 150 140
6 Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii
i Telewizji   KKRRiT 2012
14-16/05, Gdańsk,
Politechnika Gdańska,
http://www.kkrrit2012.konferencja.org
Kat. Syst. I Sieci Tel. Pol. Gd., kkrrit@eti.pg.gda.pl Telekom co rok PL 200 kilka osób
7 II Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego
+ Targi OPTON
15-16/05, Katowice,
http://www.opton.fairexpo.pl,
http://photonics.pl
FairExpo Sp. z o.o., PTF, opton@fairexpl, psp@photonics.pl Opto co rok EN 80,
1000
10, 100
8 19th International Conference on Microwave, Radar and Wireless Communications            MIKON-2012 21-23/05, Warszawa,
http://www.mikon-2012.pl,
http://www.mrw-2012.pl,
http://mrw-2012.wat.edu.pl
KEiT PAN, Wydz.Elektr. WAT, marian.wnuk@wat.edu.pl, b.smolski@wat.edu.pl, roman.kubacki@wat.edu.pl IEEE Reg. 8,
MTT-S
Mikrofal
i Radiolokacji
co 2 lata EN 250+ 150+
9 13th International Radar Symposium IRS-2012 23-25/05, Warszawa,                         http://www.irs-2012.pl,                          http://www.mrw-2012.pl,                         http://mrw-2012.wat.edu.pl KEiT PAN, WEiTI PW, WAT, k.kulpa@ise.pw.edu.pl, adam.kawalec@wat.edu.pl IEEE Reg. 8,
AES-S
Mikrofal
i Radiolokacji
co 2 lata EN 150 80
10 19th International Conference “Mixed Design of Integrated Circuits and Systems” MIXDES 2012 24-26/05, Warszawa,
http://www.mixdes.org
Kat. Mikroelektr. i Techn. Infor.
Politechnika Łódzka, mixdes2012@dmcs.p.lodz.pl
Inst. Mikro i Optoel. PW
IEEE ED-S
Mikroelektroniki co rok EN 200 120
5th Microwave and Radar Week  MRW-2012
(8+9+10)
21-26/05, Warszawa,
http://mrw-2012.wat.edu.pl
WAT  roman.kubacki@wat.edu.pl, j.modelski@ire.pw.edu.pl KEiT, IEEE Reg. 8,
MTT-S, AES-S, ED-S
Mikrofal
i Radiolokacji
2 lata EN 450+ 250+
11 Photonics Applications and Web Engineering, Advanced Photonic and Electronic Systems 28/05-03/06, Wilga,
http://wilga.ise.pw.edu.pl
WEiTI PW, ISE PW, R.Romaniuk@ise.pw.edu.pl PKOpto SEP, SPIE, IEEE PL Sec.,
PSP-PL
Opto co rok EN 250+ 50+
12 Krajowa Konferencja Elektroniki KKE   11-14/06, Darłówek Wschodni,
http://kke.man.koszalin.pl
PTETiS Oddz. Gdańsk
kke@man.koszalin.pl
Wydział Elektroniki i Informatyki Polit. Koszalińskiej SSUiSE co rok PL, EN 190
13 Czujniki Optoelektroniczne
i Elektroniczne XII COE 2012
24-27/06, Karpacz,
http://coe2012.pwr.wroc.pl
Politechnika Wrocławska,
Pol. Tow. Techn. Sens.
coe2012@pwr.wroc.pl
co rok PL, EN 100 ca 5
14 Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki  KSTiT 2012 12-14/09 Warszawa, IŁ ,
http://www.kstit2012.pl
IŁ, KSTiT2012@itl.waw.pl Telekom co rok PL 200-300 kilka
15 International Conference on Signals and Electronic Systems  ICSES 2012 18-21 09, Wrocław,
Politechnika Wrocławska,
http://icses2012.pwr.wroc.pl
Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, office@icses2012.pwr.wroc.pl SSUiSE co 2 lata
d. KKTOiUE
EN 120
16  X Sympozjum Technik Laserowych STL 2012  24-28/09, Świnoujście,
http://www.stl.zut.edu.pl
Wydz. Eelektr., Zach-Pom. Uniw. Techn. Szczecin, bd PW, WAT, KEiT PAN, PKOpt. SEP, PSF Opto co rok PL
17 36th International Microelectronics and Packaging Conference
IMAPSPoland 2012
26-29/09,  Kołobrzeg,
http://imaps2012.tu.koszalin.pl
Wydział Elektroniki i Informatyki, Politechnika Koszalińska, imaps2012@tu.koszalin.pl IEEE CPMT Technologii co rok EN 100 30
18 New Trends in Audio and Video / Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and ApplicationsNTAV/SPA 2012 27-29/09 Łódź,
http://www.ntavspa.pl/
Inst. Elektroniki, Politechnika Łódzka,
Prac. Ukł. Elektronicznych
i Przetwarzania Sygnałów, Politechnika Poznańska
IEEE PL Sec,
CAS-S, SP-S,
AES Polska Sekcja
PTETiS Oddział  Łódź
SSUiSE co rok EN
19 Military Communications and Information Systems Conference MCC 8-9/10, Gdańsk,                        http://www.mcc2012.eu WIŁ, m.pietrucha@wil.waw.pl WAT, OBR CTM, AFCEA Mikrofal
i Radiolokacji
co rok EN 140 80
20 Światłowody i ich zastosowania  TAL 2012
(XIV konferencja i III szkoła)
09-12/10, Nałęczów,
http://www.opticalfibers.umcs.lublin.pl
Prac. Techn. Światł. UMCS, Kat. Elektroniki. Pol. Lubelska. opticalfibers@umcs.lublin.pl KEiT PAN, PKOpt. SEP, PSF Opto co rok PL, EN
21 Międzynarodowe Sympozjum „Pola elektrostatyczne i elektromagnetyczne – nowe materiały i technologie”
El-Tex 2012 
12-13/11, Łódź,

Strona Główna – Instytut Włókiennictwa


Instytut Włókiennictwa w Łodzi,
Politechnika Wrocławska – Instytut Telekomunikacji Teleinformatyki i Akustyki,
grzywacz@iw.lodz.pl,
koprowska@iw.lodz.pl,
SEP-Polski Komitet Elektrostatyki EMC co rok PL,  EN 100 10
22 5. Konferencja Naukowa Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne-
Dni Radiolokacji 2012
05-07/12, Zegrze,
http://www.uisr11.wat.edu.pl/
Instytut Radioelektroniki, Wydział Elektroniki, WAT, akawalec@wat.edu.pl, awitczak@wat.edu.pl Bumar Elektronika Mikrofal
i Radiolokacji
co rok PL 100
23 XVI Poznańskie
Warsztaty Telekomunikacyjne
6-7/12, Poznań,
http://www.pwt.et.put.poznan.pl
Wydział Elektr. i Telekom.,
Politechnika Poznańska
Telekom co rok PL
Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *