Multi-illuminator Passive Radar performance evaluation.

Schroeder, A.
Edrich, M. ; Winkler, V.

Starting with theoretical studies in 2004, Cassidian developed the first Passive Radar demonstrator (PARADE) in 2007. The first version of PARADE was solely FM-based and was intended as a means to gain experience with this emerging localization technology. The system was extensively tested and evaluated in various measurement campaigns, [1], [2]. Based on the lessons learnt, Cassidian initiated the development of a advanced multiband Passive Radar demonstrator in 2010. In addition to FM, also DAB and DVB-T transmitters can now be exploited simultaneously and data fusion across the different operating bands and transmitters is implemented. System architecture and design considerations are directed towards an operational and fully mobile PCL system [3], [4], [5]. In 2011 two major measurement campaigns have been conducted at Stuttgart airport and at Lake Constance. This paper presents the trial scenarios as well as the latest measurement results.

Tłumaczenie polskie:

Począwszy od badań teoretycznych w 2004 Cassidian opracował pierwszy demonstrator Pasywny Radar (Parada) w 2007 roku.Pierwsza wersja PARADE był wyłącznie FM oparte i była pomyślana jako środek do zdobycia doświadczenia w tej nowej technologii lokalizacyjnej.System przetestowane i oceniano w różnych kampanii pomiarowych, [1], [2]. W oparciu o zdobyte doświadczenia, Cassidian zainicjował rozwój zaawansowanego Multiband demonstratora pasywnego radaru w 2010 roku. Oprócz FM, także DAB i DVB-T Nadajniki mogą być wykorzystywane jednocześnie, fuzja danych w różnych zespołach operacyjnych i przetworników jest stosowana. Względy architektury i projektowania systemu są skierowane operacyjnego iw pełni mobilny system PCL [3], [4], [5]. W 2011 dwie duże kampanie pomiarowe zostały przeprowadzone na lotnisko w Stuttgarcie oraz na Jeziorze Bodeńskim. Przedstawiono scenariuszy testowych, jak również najnowsze wyniki pomiarów.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *