Design, analysis and implementation of a passive integrated mobile system for detection and identification of air targets.

Di Lallo, A.
Tilli, E. ; Timmoneri, L. ; Battisti, T. ; Campana, A.

The integrated mobile passive AULOS® / ELT/332(V)5 system provides the detection and identification of potential air targets through the fusion of information from two sensors; it does not replace the typical active surveillance radar but it is an integrating element of the coverage of the airspace and/or of the coastal environment in areas where the traditional radar is difficult to properly work. Target detection is achieved by the AULOS Passive Coherent Location (PCL) developed by SELEX Sistemi Integrati, while target identification is ensured by the Communications Electronic Support Measures (C-ESM) system, named ELT/332(V)5, developed by Elettronica. A team of experts SELEX Sistemi Integrati/Elettronica has demonstrated the feasibility of an integrated solution where the fusion of the information collected by the two sensors can gather all their benefits and simultaneously overcome their limitations. In addition, we have identified the hardware characteristics of a motor-home that can host the mobile system and have started its implementation, as visible at the COL (Centro Operativo Logistico) at SELEX Sistemi Integrati facility in Rome, via Tiburtina.

Tłumaczenie polskie:

Zintegrowane telefony pasywne Aulos ® / ELT/332 (V) 5 System zapewnia wykrywanie i identyfikację potencjalnych celów powietrznych przez połączenie informacji z dwóch czujników, ale nie zastępuje typowe radaru aktywnego, ale jest elementem integracji pokrycie przestrzeni powietrznej i / lub środowiska przybrzeżnego w obszarach, gdzie tradycyjne radaru trudno poprawnie działać. Wykrywanie cel jest osiągnięty przez pasywnego Aulos Lokalizacja spójna (PCL) opracowanej przez Selex Sistemi Integrati, natomiast identyfikacja docelowej jest zapewniona przez Środków Łączności Elektronicznej Support (C-ESM) systemu, nazwanych ELT/332 (V) 5, opracowany przez Elettronica.Zespół ekspertów Selex Sistemi Integrati / Elettronica wykazały wykonalności zintegrowanego rozwiązania, gdzie fuzja informacji zebranych przez dwa czujniki mogą zebrać wszystkie swoje zalety, a jednocześnie przezwyciężyć swoje ograniczenia. Ponadto stwierdziliśmy cech sprzętowych silnikowych domu, które mogą gościć systemu Mobile i zaczęły jego realizację, jak widoczne na COL (Centro Operativo Logistico) w SELEX Sistemi Integrati placówki w Rzymie, Via Tiburtina.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *